Artur Przebindowski

Artur Przebindowski artysta malarz, grafik. Urodzony 14 lipca 1967 roku w Chrzanowie. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w pracowni prof. Romana Banaszewskiego w 1993 roku. Od 1995 regularnie prezentuje swoje prace na wystawach w Polsce i za granicą. Cechą charakterystyczną malarstwa Przebindowskiego jest przemyślana konstrukcja obrazu, wielopłaszczyznowość, przenikanie się i dopełnianie wielu perspektyw i planów. Wizualnie interesujące fragmenty przestrzeni miejskiej, stają się dla artysty pretekstem do tworzenia, autonomicznych układów znaków plastycznych, których działanie wzmacniane jest poprzez multiplikację i zabiegi kompozycyjne. Ważną funkcją tego malarstwa jest również wrażliwość na sensualne jakości dzieła, takie jak kolor i światło. Artur Przebindowski jest autorem ponad dwudziestu wystaw indywidualnych, m.in. w Galerii ASP W Krakowie, (Homo Faber, 2016), Płockiej Galerii Sztuki (Zanurzenie, 2015), wystaw towarzyszących XXII i XXIV Festiwalowi Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie (2008, 2012) oraz cyklu „Megalopolis” pokazanego w Galerii Bielskiej BWA i Regionalnym Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych „Konduktorownia” w Częstochowie (2011) i BWA Rzeszów (2013). Jest uczestnikiem licznych konkursów i festiwali malarstwa: 8 Arte Laguna Prize, Wenecja 2014, Premio Combat Prize, 2014 w Livorno, Bielskiej Jesieni, Galeria Bielska BWA (1995, 1997, 2011), Triennale Małych Form Malarskich, Galeria Wozownia, Toruń (1997, 2007- nominacja do nagrody), Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie (1996, 2006, 2008, 2010, 2012).